Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008


ΚΟΦΙΝΕΣ

αποθήκευαν γεννήματα (σιτάρι, καλαμπόκι)
παλαμισμένη κοφίνα και απαλάμιστη

Δεν υπάρχουν σχόλια: