Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008
ΣΝΕΚΕΣ

αποθήκευαν αλάτι για να διατηρούν τα παστά

Δεν υπάρχουν σχόλια: